Het wapen van Amsterdam

Het Wapen van Amsterdam

Met verblijf in Amsterdam hostel Uptown kunt u de stad Amsterdam bezoeken hier zul je het Wapen van Amsterdam vaak tegenkomen. De drie kruisen die op het wapen te zien zijn, vormen de kern. De kruisen worden Andreaskruisen genoemd. Dit is een verwijzing naar de apostel Andreas, die aan zo’n kruis is gestorven. Verder zijn er drie banen met achtereenvolgens de kleuren rood, zwart en rood.

De oorsprong van het stadswapen

De oorsprong van het Wapen van Amsterdam is helaas niet bekend. De zwarte kleur zou bijvoorbeeld het water kunnen voorstellen waaraan Amsterdam is gelegen. Bij andere steden als Dordrecht en Delft heeft de zwarte kleur ook deze betekenis. De Andreaskruisen zijn ook bij stadswapens van andere plaatsen gebruikt, namelijk van de steden Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel. Het zou kunnen dat de kruisen door het Persijn geslacht op de wapens terecht zijn gekomen. Deze familie uit Waterland had ooit zeer veel land in Amsterdam en omgeving in zijn bezit.

De Keizerskroon

Het wapen van Amsterdam

De Keizerskroon die op het wapen te zien is, is sinds 1489 op het wapen terecht gekomen. Amsterdam kreeg het recht de Keizerskroon van het Heilige Roomse Rijk uit te dragen. Dit recht werd door de landsheer Maximiliaan van Oostenrijk aan Amsterdam gegeven. Amsterdam had een aantal grote geldleningen aan Maximiliaan gegeven in zijn strijd tegen de landadel. De Keizerskroon had vooral een belangrijke betekenis in het buitenland. De stad kon op deze manier laten zien dat het keizerlijke bescherming had. Dit kwam de handel ten goede.

De leeuwen

In de zestiende eeuw werden twee leeuwen aan het wapen toegevoegd. Zij werden neergezet als schilddragers van het wapen. De leeuwen dienen als bescherming van het wapen. Onder de leeuwen staat het devies “Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig”. Er zijn twee visies over hoe deze tekst op het wapen terecht is gekomen. De eerste visie is dat na de Tweede Wereldoorlog, op 29 maart 1947, Koningin Wilhelmina het recht heeft verleend om deze tekst onder het wapen toe te voegen. De andere visie is dat het devies werd toegekend op 25 februari 1946 als herdenking aan de strijd om de februaristaking. Het Wapen van Amsterdam bevat in ieder geval zeer krachtige symboliek, en wordt met veel trots door Amsterdammers uitgedragen.